Text pro pochopení jak Nakládat s Buňkou

Text pro pochopení jak Nakládat s Buňkou

MOJE ZKUŠENOST S Golden Sun

 

Měla jsem příležitost několik týdnů pracovat s jocell, zlatou formou.

 

Na počátku bych měla podotknout, že s energií pracuji vědomě už více než 21 let; práci s ní učím 14 let, v r. 2012 jsem přešla na pránickou stravu, na práně“ jsem s výjimkou dvou kratkých, velmi těžkých období, po celou dobu.

 

Musím říct, že na počátku jsem byla velmi skeptická. Připadalo mi, že Honza – stejně jako několik mých dalších přátel – vytváří něco jako perpetuum mobile, k jehož dokončení vždy bude chybět onen jeden jediný pověstný krok, poslední kolečko.

 

Už první kontakt mě přesvědčil, že nejde jen o nějaké mámení nebo přání tvůrců: když jsem se s jocell poprvé setkala, vnímala jsem změnu energie (nárůst, brnění, především v oblasti sahasráry), při hovoru v kavárně, kam mi jí Honza přivezl a kde jsme si chvíli povídali, a přestože byla ještě oddělená fólií (tělo a vrchní část) a zabalená důkladně v balíku .

 

Několik dalších dnů jsem měla jocell doma nerozbalenou, balík na psacím stole v ložnici. Překvapilo mě, jak jemnou a něžnou energii vyzařuje. Začala jsem ji ke svému údivu vnímat jako živé stvoření: energii miminka: kdykoli jsem šla okolo, nemohla jsem odolat pokušení se balíku dotknout nebo ho „pohladit“.

 

Moje hlavní zkušenost potvrzuje, že zásadní důležitost pro účinnost má vědomá práce a interakce s jocell:

 

  • není třeba jí „zapojovat“ (dávat do ní vodu, přivádět do ní proud). Účinkuje v interakci s vědomím

  • nezkoušela jsem, jaký vliv má jocell na spotřebu energie, kolem domu a na zahradě se ale všechno rozbujelo naprosto nebývale (vistárie a dokonce i popínavé růže kvetly vysoko ve smrku), přestože v domě se řadu let pracuje s energií a kdokoli tu kdy byl, ví, jak mocné a energeticky silné je to místo.

  • Reaguje kdykoli na ní pomyslím nebo soustředím se na ní. Pokud s ní nenavážu kontakt („nesoustředím se na ní, neracuji s ní vědomě nebo jen nenechám působit záměr), „neobtěžuje mě. Jen tady je, kdykoli k dispozici (tato ochota a otevřenost „existujícího kanálu“ je také nepřehlédnutelná).

  • Není svým dosahem omezená na pouhých 5 nebo 10 m vzdáleností: energetické účinky (otevírání cesty vzhůru, energie po páteři – uvolňování kanálů energie, ale i zablokované páteře nebo – od sezení u počítače občas ztuhlých zad) cítím, kdykoli na ní myslím, soustředím se na ní anebo o ní píšu, jako – poprvé - právě teď). Nejdále jsem zkoušela využívat její podporu v autobuse „o dvě vesnice dál“. Cítila jsem jí velmi dobře. To, kontakt kazilo, byl pohyb autobusu, nikoli vzdálenost. Toto působení budu ještě zkoumat. Myslím si, že by nefungovalo „jako krádež“, tedy jakkoli nečestně, a že je nutný prvotní fyzický kontakt s konkrétní jocell (chová se jako živý organismus a je nutné se nejprve „seznámit“).

  • Posiluje osobní energii, pomáhá mi být více v sobě i sama sebou i vnímat jednotu s vesmírem = je velmi podporující pro všechny tyto snahy; působí velmi blahodárně.

  • Kdykoli jsme s ní pracovala, cítila jsem, že nemám mít s sebou nebo někde u ní ostré kovové předměty: přinejmenším „moje“ jocell to nemá ráda. Jakoby se odvracela na druhou stranu. Nechce to vidět. Sama obsahuje kov, ale nemá ráda zbraně ani cokoli, co tak vypadá; jakoby jí vadil i nůž, kterým krájíme „jenom“ zeleninu: i tím se dotýkáme života.

  • Vjemy s „otevřením cest“ jsem už popsala. Nejsilnější a nejmohutnější vjem jsem měla s jocell vždy při meditacích. Opatrné obcházení aktivuje energii, brnění, sílu energie, ale pokud medituji s jocell, je to zmnohonásobení soustředění i síly energie a jejího dosahování (sloup do Kosmu) – zvyšování energie i její hloubky. Tady jde asi o hodně individuální účinky v návaznosti na to, čeho jsme už dosáhli sami a jak jsme zaměření - jejich rozsah a konkrétní kvalita se bude také lišit i podle našeho soustředění nebo zaměření v danou chvíli

 

Energii jocel vnímám jako pyramidální, přesněji řečeno jako ten druh pyramidální energie, který se vytváří pod špičkou pyramidy anebo jako „čepička“ (vyjádřená tvarově vrcholem koruny Horního Egypta), nebo i změnou kvality oleje v novou vyšší substanci, jakoby tekuté světlo (čemuž budete rozumět ti z vás, co jste někdy něco takového zažili nebo viděli, jinak se prosím spokojte s popisem pyramidální energie: bez vnitřního poznání to lépe vysvětlit nelze).

 

Je to pyramidální energie a světlo, není to energie Kristovská. Rozdíly u energie je vždy poměrně těžké popsat: cesty vidím vedle sebe. Jde o blízkou, ale přesto jinou kvalitu, i když světlo je velmi podobně vysoké i jemné a laskavé. Pro nás je oboje velmi vysoké, ale přece jen: první se vztahuje ke stvořenému světu, jakkoli vede i do Vesmíru, a druhá přesahuje všechno, co si jen dokážeme představit. Je rozdíl v kvalitě, výšce i nekonečnosti – kvalitách vědomí, kterých můžeme dosahovat vnitřní cestou: skrze světlo, jiskru, kterou jsme kdysi dostali, jako své dědictví, pokud ho nechceme odmítnout. Oboje dosahuje jinam: i pyramidální energie je omezená, i když my ji vnímáme jako velmi vysokou. Tak může pomáhat jocell, jako skutečná pyramida, a kdysi jsem tyto soustavy také tak používali.

 

Pokud jsem se obracela ke Kristu – v mém vnímáni nejvyššímu božství a Zdroji, nesměšovala jsem to s prací s jocell – vnímala jsem, že tam, do tohoto přímého vztahu nic dalšího nepatří. Nelze směšovat účinky a cestu modlitby a spojení s Bohem, ať už ho označujeme jakkoli, s jocell.

 

Jocell je skutenčně úžasná - je souputník, kamarád na cestě, něco co může pomoci na kusu cesty ke Zdroji, ale zároveň třeba mít na paměti, že není Zdroj sám.

 

Jocell nám může pomáhat, podporovat nás, posilovat naši energii a aktivovat ji, napomáhat zesilování a růstu a probouzení vědomí. Může nám pomoci na cestě, jít s námi kus cesty – ale neurazí ji „za nás“. Stejně jako u jakéhokoli pomocníka, i tady platí, že smyslem všeho co děláme je plné probuzení vědomí, plná vědomost a tím i svoboda. Všechno co děláme proto má – i při využití jakékoli pomoci – vést tímto směrem. Při probouzení vědomí, zesilování energie, na cestě, může (tato, vyzkoušená – jiné a funkční jsem neviděla) jocell velmi pomoci.

 

Vzpomínka na něco, co jsme už kdysi znali a uměli používat. Připomenutí této „zlaté“ doby a tehdejších úrovní vědomí, kdy pyramidy byly po celé Zemi a zářily a uměli jsme používat i podobná zařízení a brány, ale to už se netýká bezprostředně a jenom jocell – jde o jinou kapitolu, historii naší Země, a o ní tedy snad někdy příště, anebo až nazraje čas na knihu.


 

Lenka Clara, 12. Června 2016