O Informaci a Vodě aneb přirozeně tekoucí řeka si udržuje svoje břehy

22.05.2013 23:01

   V nadpisu jsem použil citát Viktora Schaubergera, který jsem si poprvé přečetl  před dvěma lety. Věřil jsem mu, ale netušil jsem jak je to možné. Postupem času jsem si však uvědomil řadu faktů, které mi snad umožnily pochopit tuto větu až do hloubky, která je v ní obsažena.

   Nejprve stručně o vodě: voda má jak (jednoduše zjistitelnou) chemickou  tak i strukturální kvalitu.  Ta se projevuje řetězením molekul do specifických útvarů nesoucích informaci, kterým se říká clustery. Toto řetězení se děje prostřednictvím vodíkových můstků.

Co se týče proudění v konvenční vědě, uvažují se dva (respektive tři) druhy .

   Prvním je laminární proudění, kdy se mezi sebou jednotlivé vrstvy vody  nemíchají, ale jednoduše po sobě kloužou, jako když táhneme nějakou desku po ledové ploše:

   Dalším typem je proudění turbulentní (od latinského slova turbo = bouřit), kde se jednotlivé vrstvy  chaoticky míchají. Představte si to, jako kdyby na silnici jelo 100 aut bez řidiče:

   Kominace (neboli mezistav) prvních dvou je takzvané tranzitní proudění. Ani jedno z těchto proudění však není pro vodu přirozené. Přirozenost vody je totiž organizované vírové proudění:

   Podíváte-li se na první dva stavy, tak první nápadně připomíná stav neživý a   o druhém by se dalo říci, že je bouřlivý neřízený. Až ten třetí je stavem přirozeného proudění.

Proč však přirozené proudění udržuje svoje břehy?

   V současné době je známo, že voda má schopnost nést a uchovávat informace. Tato schopnost umožňuje (přirozeně tekoucí) vodě  chovat se jako celistvá bytost. Ne ve smyslu člověka, ale mnohem spíše ve smyslu stromu. Tomu totiž nikdo informaci o jeho celistvosti nemůže sebrat, a proto také nikdy  nevytvoří větev, která by se  od  něj oddělila.

Přirozeně tekoucí řeka není mrtvá ani divoká. Je živá a základní vlastností přirozenosti života je sebeorganizace ve svých vlastních hranicích.

Porozumíme-li této sebeorganizující  se síle, pak už nebude potřeba stavět přehrady a nechat vodu umírat a znovu se probouzet.