Vítáme vás na stránkách společnosti Livestream Technics. Která převzala štafetu projektu živá energie.

 

Společnost se zabývá vývojem a prodejem zařízení, která pracují v rezonanci s polem nulové energie.

Dlouholetým vývojem se nám podařilo dosáhnout výsledků, které zaskočily i nás samotné. Proto vás zvu na

seznámení s výsledky naší práce. Naše produkty přesahují hranice hmoty. A jsou představeny níže.

 

S úctou Michal Pešta